CreateResourceStream

IResourceStreamFactory.CreateResourceStream method

Skapar strömmen som används för att skriva ut HTML-resursdata.

public Stream CreateResourceStream(int pageNumber, Resource resource)
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Numret på en sida.
resource Resource HTML-resursen som typsnitt, stil, bild eller grafik.

Returvärde

Stream används för att skriva utdataresursdata.

Se även