JsonDataLoadOptions

JsonDataLoadOptions class

Representerar alternativ för att analysera JSON-data.

public class JsonDataLoadOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
JsonDataLoadOptions() Initierar en ny instans av denna klass med standardalternativ.

Egenskaper

namn Beskrivning
AlwaysGenerateRootObject { get; set; } Hämtar eller ställer in en flagga som indikerar om en genererad datakälla alltid kommer att innehålla ett objekt för ett JSON root element. Om ett JSON-rotelement innehåller en enda komplex egenskap skapas inte ett sådant objekt som standard.
ExactDateTimeParseFormats { get; set; } Hämtar eller ställer in exakta format för att analysera JSON-datum-tid-värden när JSON laddas. Standard ärnull .
SimpleValueParseMode { get; set; } Hämtar eller ställer in ett läge för att analysera JSON enkla värden (null, boolean, nummer, heltal och sträng) medan JSON laddas. Ett sådant läge påverkar inte analysen av datum-tid-värden. Standard är Loose .

Anmärkningar

En instans av denna klass kan skickas till konstruktörer avJsonDataSource .

Se även