JsonSimpleValueParseMode

JsonSimpleValueParseMode enumeration

Anger ett läge för att analysera JSON enkla värden (null, boolean, nummer, heltal och sträng) när JSON laddas. Ett sådant läge påverkar inte analysen av datum-tid-värden.

public enum JsonSimpleValueParseMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Loose 0 Anger läget där typer av JSON enkla värden bestäms vid analys av deras strängrepresentationer. Till exempel bestäms typen av ‘prop’ från JSON-kodavsnittet ‘{ prop: “123” }’ som heltal i detta läge.
Strict 1 Anger läget där typer av enkla JSON-värden bestäms utifrån JSON-notationen. Till exempel bestäms typen av ‘prop’ från JSON-kodavsnittet ‘{ prop: “123” }’ som sträng i detta läge.

Se även