UseAutoCorrection

BarcodeSettings.UseAutoCorrection property

Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar om ett ogiltigt streckkodvärde ska korrigeras automatiskt (om möjligt) för att passa streckkodens specifikation eller ett undantag ska göras för att indikera felet. Standardvärdet är sant.

public bool UseAutoCorrection { get; set; }

Anmärkningar

Den automatiska korrigeringen är inte möjlig för streckkoder i Databar.

Se även