BaseYDimension

BarcodeSettings.BaseYDimension property

Hämtar eller ställer in en bas y-dimension, det vill säga den minsta höjden på enheten för 2D streckkodsmoduler. Mätt iGraphicsUnit .

public float BaseYDimension { get; set; }

Anmärkningar

Streckkoder av vissa typer (som datamatris) kan ignorera en y-dimension och använda en x-dimension för både bredd- och höjdenheter.

När streckkodsskalning tillämpas genom en mall, beräknas en faktisk y-dimension på basen y-dimension och en skalningsfaktor.

Se även