GraphicsUnit

BarcodeSettings.GraphicsUnit property

Hämtar eller ställer in en grafisk enhet som används för att mätaBaseXDimension ochBaseYDimension . Standardvärdet ärMillimeter .

public GraphicsUnit GraphicsUnit { get; set; }

Se även