ParentColumn

DocumentTableRelation.ParentColumn property

Bu ilişkinin üst sütununu alır.

public DocumentTableColumn ParentColumn { get; }

Ayrıca bakınız