ChildColumn

DocumentTableRelation.ChildColumn property

Bu ilişkinin alt sütununu alır.

public DocumentTableColumn ChildColumn { get; }

Ayrıca bakınız