BaseYDimension

BarcodeSettings.BaseYDimension property

Temel y boyutunu, yani 2B barkod modüllerinin biriminin en küçük yüksekliğini alır veya ayarlar. ÖlçülenGraphicsUnit .

public float BaseYDimension { get; set; }

Notlar

Bazı türlerdeki barkodlar (veri matrisi gibi) bir y boyutunu yok sayabilir ve hem genişlik hem de yükseklik birimleri için bir x boyutu kullanabilir.

Barkod ölçeklendirme bir şablon aracılığıyla uygulandığında, y boyutu temel alınarak gerçek bir y boyutu ve bir ölçeklendirme faktörü hesaplanır.

Ayrıca bakınız