GraphicsUnit

BarcodeSettings.GraphicsUnit property

Ölçmek için kullanılan bir grafik birimini alır veya ayarlarBaseXDimension VeBaseYDimension . Varsayılan değer:Millimeter .

public GraphicsUnit GraphicsUnit { get; set; }

Ayrıca bakınız