DateTime

WordProcessingRevision.DateTime property

Revizyonun tarihini/saatini alır.

public DateTime DateTime { get; }

Mülk değeri

Revizyonun tarihi/saati.

Ayrıca bakınız