DateTime

WordProcessingRevision.DateTime property

Hämtar datum/tid för revisionen.

public DateTime DateTime { get; }

Fastighetsvärde

Datum/tid för revideringen.

Se även