XmpGuid

XmpGuid class

XMP global benzersiz tanımlayıcısını temsil eder.

public sealed class XmpGuid : XmpValueBase

yapıcılar

İsim Tanım
XmpGuid(Guid) Yeni bir örneğini başlatır.XmpGuid sınıf.
XmpGuid(string) Yeni bir örneğini başlatır.XmpGuid sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
RawValue { get; } Ham değeri alır.
Type { get; } Şunu alır:MetadataPropertyType .
Value { get; } Değeri alır.

yöntemler

İsim Tanım
AcceptValue(ValueAcceptor) Özellik değerini özel kullanarak çıkarırValueAcceptor .
override GetXmpRepresentation() XMP biçiminde dizge içerdiği değeri döndürür.
ToArray<TElement>() Özellik değerini belirtilen türden bir diziye dönüştürür.
ToClass<T>() Özellik değerini bir referans türüne dönüştürür.
override ToString() Özellik değerini temsil eden bir dize döndürür.
ToStruct<T>() Özellik değerini bir değer türüne dönüştürür.
ToStruct<T>(T) Özellik değerini bir değer türüne dönüştürür.

Ayrıca bakınız