XmpSchemes

XmpSchemes class

Bilinen XMP şemalarına erişim sağlar.

public sealed class XmpSchemes

Özellikleri

İsim Tanım
BasicJobTicket { get; set; } BasicJobTicket şemasını alır veya ayarlar.
CameraRaw { get; set; } Camera Raw şemasını alır veya ayarlar.
DublinCore { get; set; } Dublin Core şemasını alır veya ayarlar.
PagedText { get; set; } PagedText şemasını alır veya ayarlar.
Pdf { get; set; } PDF şemasını alır veya ayarlar.
Photoshop { get; set; } Photoshop şemasını alır veya ayarlar.
XmpBasic { get; set; } XmpBasic şemasını alır veya ayarlar.
XmpDynamicMedia { get; set; } XmpDynamicMedia şemasını alır veya ayarlar.
XmpMediaManagement { get; set; } XmpMediaManagement şemasını alır veya ayarlar.
XmpRightsManagement { get; set; } XmpRightsManagement şemasını alır veya ayarlar.

Örnekler

Bu örnek, XMP meta verilerinin bir dosyadan nasıl çıkarılacağını gösterir.

using (Metadata metadata = new Metadata(Constants.PngWithXmp))
{
  IXmp root = metadata.GetRootPackage() as IXmp;
  if (root != null && root.XmpPackage != null)
  {
    if (root.XmpPackage.Schemes.XmpBasic != null)
    {
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.XmpBasic.CreatorTool);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.XmpBasic.CreateDate);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.XmpBasic.ModifyDate);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.XmpBasic.Label);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.XmpBasic.Nickname);

      // ...
    }

    if (root.XmpPackage.Schemes.DublinCore != null)
    {
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.DublinCore.Format);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.DublinCore.Coverage);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.DublinCore.Identifier);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.DublinCore.Source);

      // ...
    }

    if (root.XmpPackage.Schemes.Photoshop != null)
    {
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.Photoshop.ColorMode);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.Photoshop.IccProfile);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.Photoshop.Country);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.Photoshop.City);
      Console.WriteLine(root.XmpPackage.Schemes.Photoshop.DateCreated);

      // ... 
    }

    // ...
  }
}

Ayrıca bakınız