IXmpType

IXmpType interface

XMP türü için temel arayüz.

public interface IXmpType

yöntemler

İsim Tanım
GetXmpRepresentation() XMP değerini XML gösterimine dönüştürür.

Ayrıca bakınız