GetHashCode

FolderFontSource.GetHashCode method

Mevcut için hash kodunu döndürürFolderFontSource nesne.

public override int GetHashCode()

Geri dönüş değeri

Geçerli için bir karma kodFolderFontSource nesne.

Ayrıca bakınız