SearchOption

FolderFontSource.SearchOption property

Geçerli klasörün mü yoksa geçerli klasör ve tüm alt klasörlerin mi aranacağını belirtir.

public SearchOption SearchOption { get; }

Ayrıca bakınız