GetKeys

FileCache.GetKeys method

Returnerar alla filnamn som innehåller filter i filnamn.

public IEnumerable<string> GetKeys(string filter)
Parameter Typ Beskrivning
filter String Filtret att använda.

Returvärde

Filnamn som innehåller filter i filnamn.

Se även