FolderFontSource

FolderFontSource constructor

Yeni örneğini başlatırFolderFontSource sınıf.

public FolderFontSource(string folderPath, SearchOption searchOption)
Parametre Tip Tanım
folderPath String TrueType yazı tiplerini içeren klasörün yolu.
searchOption SearchOption Geçerli klasörün mü yoksa geçerli klasör ve tüm alt klasörlerin mi aranacağını belirtir.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfolderPath boş.
DirectoryNotFoundException Yol belirtildiğinde atılırfolderPath yer olamaz.

Ayrıca bakınız