CsvDataLoadOptions

CsvDataLoadOptions class

Representerar alternativ för att analysera CSV-data.

public class CsvDataLoadOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
CsvDataLoadOptions() Initierar en ny instans av denna klass med standardalternativ.
CsvDataLoadOptions(bool) Initierar en ny instans av denna klass med angivande av om CSV-data innehåller kolumnnamn på första raden.

Egenskaper

namn Beskrivning
CommentChar { get; set; } Hämtar eller ställer in tecknet som används för att kommentera rader med CSV-data.
Delimiter { get; set; } Hämtar eller ställer in tecknet som ska användas som kolumnavgränsare.
HasHeaders { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om den första raden med CSV-data innehåller kolumnnamn.
QuoteChar { get; set; } Hämtar eller ställer in tecknet som används för att citera fältvärden.

Anmärkningar

En instans av denna klass kan skickas till konstruktörer avCsvDataSource .

Se även