DocumentTableColumn

DocumentTableColumn class

Representerar en enda kolumn av en vissDocumentTable objekt.

public class DocumentTableColumn

Egenskaper

namn Beskrivning
AllowsNull { get; } Får ett värde som anger om cellerna i den här kolumnen innehåller nollvärden eller inte.
IndexInDocument { get; } Hämtar det ursprungliga nollbaserade indexet för motsvarande tabellkolumn enligt källdokumentet.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på denna kolumn som används för att komma åt kolumnens data i ett malldokument som skickas till DocumentAssembler .
Type { get; set; } Hämtar eller ställer in typen av cellvärden i den här kolumnen.

Se även