Type

DocumentTableColumn.Type property

Haalt of stelt het type celwaarden in deze kolom in.

public Type Type { get; set; }

Opmerkingen

Voor documenten van niet-spreadsheet-bestandsindelingen wordt het oorspronkelijke type altijd automatisch bepaald als tekenreeks. Voor documenten met de bestandsindeling Spreadsheet wordt het oorspronkelijke type automatisch bepaald , afhankelijk van de overeenkomstige celwaarden.

Als cellen van een bepaalde Spreadsheet-kolom waarden van verschillende typen bevatten, wordt het oorspronkelijke type van de kolom ook automatisch bepaald als tekenreeks.

Zie ook