Type

DocumentTableColumn.Type property

Bu sütundaki hücre değerlerinin türünü alır veya ayarlar.

public Type Type { get; set; }

Notlar

Elektronik Tablo olmayan dosya biçimlerindeki belgeler için, başlangıç türü her zaman otomatik olarak dize olarak belirlenir. Elektronik Tablo dosya biçimlerindeki belgeler için başlangıç türü, karşılık gelen hücre değerlerine bağlı olarak otomatik olarak belirlenir.

Belirli bir Elektronik Tablo sütununun hücreleri farklı türde değerler içeriyorsa, sütunun başlangıç türü de otomatik olarak string. olarak belirlenir.

Ayrıca bakınız