Type

DocumentTableColumn.Type property

Hämtar eller ställer in typen av cellvärden i den här kolumnen.

public Type Type { get; set; }

Anmärkningar

För dokument av filformat som inte är kalkylblad, bestäms den initiala typen alltid automatiskt som sträng. För dokument med kalkylarksfilformat bestäms den initiala typen automatiskt beroende på motsvarande cellvärden.

Om celler i en viss kalkylarkskolumn innehåller värden av olika typer, bestäms kolumnens initiala typ också automatiskt som sträng.

Se även