IDocumentTableLoadHandler

IDocumentTableLoadHandler interface

Åsidosätter standardladdning avDocumentTable objekt medan du skapar enDocumentTableSet instans.

public interface IDocumentTableLoadHandler

Metoder

namn Beskrivning
Handle(DocumentTableLoadArgs) Åsidosätter standardladdning av en vissDocumentTable objekt medan du skapar aDocumentTableSet instans.

Anmärkningar

Implementera detta gränssnitt om du vill ignorera laddning av specifikaDocumentTable objekt eller ge specifikaDocumentTableOptions för dokumenttabeller som laddas.

Se även