Handle

IDocumentTableLoadHandler.Handle method

Overschrijft standaard laden van een bepaaldDocumentTable object tijdens het maken van aDocumentTableSet instantie.

public void Handle(DocumentTableLoadArgs args)

Zie ook