Handle

IDocumentTableLoadHandler.Handle method

Belirli bir varsayılan yüklemeyi geçersiz kılarDocumentTable a oluştururken nesneDocumentTableSet örnek.

public void Handle(DocumentTableLoadArgs args)

Ayrıca bakınız