AlwaysGenerateRootObject

XmlDataLoadOptions.AlwaysGenerateRootObject property

Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld die aangeeft of een gegenereerde gegevensbron altijd een object voor een XML-hoofdelement zal bevatten. Als een XML-hoofdelement geen attributen heeft en alle onderliggende elementen dezelfde naam hebben, wordt zo’n object niet standaard gemaakt.

public bool AlwaysGenerateRootObject { get; set; }

Opmerkingen

De standaardwaarde isvals .

Zie ook