XmlDataLoadOptions

XmlDataLoadOptions class

Representerar alternativ för XML-dataladdning.

public class XmlDataLoadOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
XmlDataLoadOptions() Initierar en ny instans av denna klass med standardalternativ.

Egenskaper

namn Beskrivning
AlwaysGenerateRootObject { get; set; } Hämtar eller sätter en flagga som indikerar om en genererad datakälla alltid kommer att innehålla ett objekt för ett XML-rotelement . Om ett XML-rotelement inte har några attribut och alla dess underordnade element har samma namn, skapas inte ett sådant objekt som standard.

Anmärkningar

En instans av denna klass kan skickas till konstruktörer avXmlDataSource .

Se även