AlwaysGenerateRootObject

XmlDataLoadOptions.AlwaysGenerateRootObject property

Hämtar eller sätter en flagga som indikerar om en genererad datakälla alltid kommer att innehålla ett objekt för ett XML-rotelement . Om ett XML-rotelement inte har några attribut och alla dess underordnade element har samma namn, skapas inte ett sådant objekt som standard.

public bool AlwaysGenerateRootObject { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet ärfalsk .

Se även