ChildColumn

DocumentTableRelation.ChildColumn property

Hämtar den underordnade kolumnen för denna relation.

public DocumentTableColumn ChildColumn { get; }

Se även