XmlDataLoadOptions

XmlDataLoadOptions constructor

Varsayılan seçeneklerle bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public XmlDataLoadOptions()

Ayrıca bakınız