UpdateProperties

MetadataPackage.UpdateProperties method

Uppdaterar kända metadataegenskaper som uppfyller det angivna predikatet. Operationen är rekursiv så den påverkar också alla kapslade paket.

public int UpdateProperties(Func<MetadataProperty, bool> predicate, PropertyValue value)
Parameter Typ Beskrivning
predicate Func`2 En funktion för att testa varje metadataegenskap för ett villkor.
value PropertyValue Ett nytt värde för de filtrerade egenskaperna.

Returvärde

Antalet berörda fastigheter.

Anmärkningar

Observera att GroupDocs.Metadata implicit kontrollerar typen av varje filtrerad egenskap. Det är omöjligt att uppdatera en egenskap med ett värde som har en olämplig typ.

Läs mer

Se även