IXmpType

IXmpType interface

Basgränssnitt för XMP-typ.

public interface IXmpType

Metoder

namn Beskrivning
GetXmpRepresentation() Konverterar XMP-värdet till XML-representationen.

Se även