BasicJobTicket

XmpSchemes.BasicJobTicket property

BasicJobTicket şemasını alır veya ayarlar.

public XmpBasicJobTicketPackage BasicJobTicket { get; set; }

Mülk değeri

XMP iş bileti ad alanı.

Ayrıca bakınız