Count

DocumentTableCollection.Count property

Krijgt het totale aantalDocumentTable objecten in de collectie.

public int Count { get; }

Zie ook