Count

DocumentTableCollection.Count property

Toplam sayısını alırDocumentTable koleksiyondaki nesneler.

public int Count { get; }

Ayrıca bakınız