Contains

Contains(string)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling een tabel bevat met de opgegeven naam.

public bool Contains(string name)
Parameter Type Beschrijving
name String De niet-hoofdlettergevoelige naam van een tabel waarnaar moet worden gezocht.

Winstwaarde

Een waarde die aangeeft of deze verzameling een tabel bevat met de opgegeven naam.

Zie ook


Contains(DocumentTable)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling de opgegeven tabel bevat.

public bool Contains(DocumentTable table)
Parameter Type Beschrijving
table DocumentTable Een tafel om naar te zoeken.

Winstwaarde

Een waarde die aangeeft of deze verzameling de opgegeven tabel bevat.

Zie ook