IndexOf

IndexOf(string)

Retourneert de index van een tabel met de opgegeven naam binnen deze collectie.

public int IndexOf(string name)
Parameter Type Beschrijving
name String De niet-hoofdlettergevoelige naam van een tabel die moet worden gezocht.

Winstwaarde

De op nul gebaseerde index van een tabel met de opgegeven naam, of -1 als de tabel niet bestaat in deze verzameling.

Zie ook


IndexOf(DocumentTable)

Retourneert de index van de gespecificeerde tabel binnen deze collectie.

public int IndexOf(DocumentTable table)
Parameter Type Beschrijving
table DocumentTable Een tafel om te vinden.

Winstwaarde

De op nul gebaseerde index van de opgegeven tabel, of -1 als de tabel niet bestaat in deze verzameling.

Zie ook