IsLoaded

DocumentTableLoadArgs.IsLoaded property

Karşılık gelen belge tablosunun yüklenip yüklenmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.

public bool IsLoaded { get; set; }

Ayrıca bakınız