TableIndex

DocumentTableLoadArgs.TableIndex property

Yüklenecek ilgili belge tablosunun sıfır tabanlı dizinini alır.

public int TableIndex { get; }

Ayrıca bakınız