IsLoaded

DocumentTableLoadArgs.IsLoaded property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om motsvarande dokumenttabell ska laddas eller inte. Standardvärdet är sant.

public bool IsLoaded { get; set; }

Se även