Options

DocumentTableLoadArgs.Options property

Alır veya ayarlarDocumentTableOptions karşılık gelen belge tablosu yüklenirken kullanılacaktır. Varsayılan değer boştur, yani varsayılanDocumentTableOptions uygulanacak.

public DocumentTableOptions Options { get; set; }

Ayrıca bakınız