Options

DocumentTableLoadArgs.Options property

Hämtar eller sätterDocumentTableOptions ska användas när motsvarande dokumenttabell laddas. Standardvärdet är null, vilket betyder att standardvärdetDocumentTableOptions ska tillämpas.

public DocumentTableOptions Options { get; set; }

Se även