TableIndex

DocumentTableLoadArgs.TableIndex property

Hämtar det nollbaserade indexet för motsvarande dokumenttabell som ska laddas.

public int TableIndex { get; }

Se även