Relations

DocumentTableSet.Relations property

Bu kümenin belge tabloları için tanımlanan ebeveyn-çocuk ilişkileri koleksiyonunu alır.

public DocumentTableRelationCollection Relations { get; }

Ayrıca bakınız