Relations

DocumentTableSet.Relations property

Hämtar samlingen av överordnade-underordnade relationer definierade för dokumenttabeller i denna uppsättning.

public DocumentTableRelationCollection Relations { get; }

Se även