Tables

DocumentTableSet.Tables property

Şunların koleksiyonunu alır:DocumentTable bu kümenin tablolarını temsil eden nesneler.

public DocumentTableCollection Tables { get; }

Ayrıca bakınız