Tables

DocumentTableSet.Tables property

Får samlingen avDocumentTable objekt som representerar tabeller i denna uppsättning.

public DocumentTableCollection Tables { get; }

Se även