FuncTResult

Func<TResult> delegate

Parametresi olmayan bir yöntemi kapsüller ve tarafından belirtilen türde bir değer döndürür.TResult parametre.

public delegate TResult Func<out TResult>();
Parametre Tanım
TResult Bu temsilcinin kapsüllediği yöntemin dönüş değerinin türü.

Geri dönüş değeri

Bu temsilcinin kapsüllediği yöntemin dönüş değeri.

Ayrıca bakınız